oct. 022012
 
Maria Iuliana Dimbean

© Dan Mares

Informatii generale

Nume: Maria Iuliana Dimbean
Data nasterii: 12 Februarie 1999
Sibiu
Club: CSS Sibiu
Antrenori: Dorina Opris Ungureanu, Mihaela Stanulet

Rezultate competitii

  • 2014: CN Scolar – locul  2 cu echipa CSS Sibiu, locul 5 individual compus, locul  3 barna, locul 4 sarituri, locul 5 paralele, locul 7 sol (categoria I, nivel 5); CN Echipe Junioare – locul 1 cu echipa CSS Sibiu, al 7-lea punctaj individual (categoria I, nivel 5); CN Individual Junioare – locul 6 individual compus, locul 4 sarituri, paralele, barna si sol (categoria I, nivel 5)
  • 2013: CN Scolar – locul 4 individual compus, locul 2 sarituri, locul 4 paralele si barna, locul 7 sol (categoria II, nivel 5); CN Echipe Junioare – locul 3 cu echipa CSS Sibiu, al 13-lea punctaj individual (categoria II, nivel 5); CN Maestre – locul 7 cu echipa CSS Sibiu, locul 27 individual compus; CN Individual Junioare – locul 15 individual compus, locul 8 sarituri (categoria II, nivel 5)
  • 2012: CN Scolar – locul 3 cu echipa CSS Sibiu, locul 9 individual compus, locul 6 sarituri, locul 7 paralele (categoria II, nivel 5); CN Echipe Junioare – locul 4 cu echipa CSS Sibiu, al 10-lea punctaj individual (categoria II, nivel 5); CN Individual Junioare – locul 7 individual compus, locul 2 sarituri, locul 6 barna (categoria II, nivel 5); CN Maestre/Sperante – al 19-lea punctaj individual compus
  • 2011CN Scolar – locul 4 cu echipa CSS Sibiu, locul 8 individual compus, locul 2 sarituri (categoria III, nivel 4); CN Echipe Junioare – locul 6 cu echipa CSS Sibiu, al 15-lea punctaj individual (categoria III, nivel 4); CN Individual Junioare – locul 12 individual compus, locul 6 sarituri, locul 2 barna (categoria III, nivel 4)
  • 2010: CN Scolar – locul 4 cu echipa CSS Sibiu, locul 7 individual compus, locul 3 sarituri (categoria III, nivel 3); CN Echipe Junioare – locul 8 cu echipa CSS Sibiu, al 36 lea punctaj individual (categoria III, nivel 3); CN Individual Junioare – locul 20 individual compus (categoria III, nivel 3)
  • 2009: CN Scolar – locul 5 cu echipa CSS Sibiu, locul 19 individual compus (categoria IV, nivel 1); CN Mica Gimnasta – locul 6 cu echipa CSS Sibiu, locul 15 individual compus (categoria IV, nivel 1)
  • 2008: CN Scolar – locul 6 cu echipa CSS Sibiu, locul 18 individual compus (categoria IV, nivel 1); CN Mica Gimnasta – locul 8 cu echipa CSS Sibiu II, locul 25 individual compus (categoria IV, nivel 1)

Galerie foto

  • 2012 CN Maestre/Sperante, Onesti (© Dan Mares)
  • 2012 CN Individual Junioare, Deva (© Dan Mares)