oct. 022012
 
Cristina Candea

© Dan Mares

Informatii generale

Nume: Cristina Maria Candea
Data nasterii: 24 August 1999
Sibiu
Club: CSS Sibiu
Antrenori: Cristina Bobes, Andreea Bastea

Rezultate competitii

 • 2014: CN Scolar – locul 2 cu echipa CSS Sibiu, locul 9 individual compus, locul 6 paralele, locul 7 barna, locul 8 sol (categoria I, nivel 5); CN Echipe Junioare – locul 1 cu echipa CSS Sibiu, al 9-lea punctaj individual (categoria I, nivel 5)
 • 2013: CN Scolar – locul 8 individual compus, locul 5 sarituri, locul 6 paralele (categoria II, nivel 5); CN Echipe Junioare – locul 3 cu echipa CSS Sibiu, al 18-lea punctaj individual (categoria II, nivel 5); CN Maestre – locul 7 cu echipa CSS Sibiu, locul 28 individual compus; CN Indiviudal Junioare – locul 17 individual compus (categoria II, nivel 5)
 • 2012: CN Scolar – locul 3 cu echipa CSS Sibiu, locul 7 individual compus,locul 7 paralele, locul 8 sol (categoria II, nivel 5); CN Echipe Junioare – locul 4 cu echipa CSS Sibiu, al 9-lea punctaj individual (categoria II, nivel 5)
 • 2011: CN Scolar – locul 4 cu echipa CSS Sibiu, locul 18 individual compus; CN Echipe Junioare – locul 6 cu echipa CSS Sibiu, al 16-lea punctaj individual (categoria III, nivel 4); CN Individual Junioare – locul 10 individual compus, locul 8 sarituri,barna (categoria III, nivel 4)
 • 2010: CN Scolar – locul 4 cu echipa CSS Sibiu, locul 18 individual compus (categoria III, nivel 3); CN Echipe Junioare – locul 8 cu echipa CSS Sibiu, al 16-lea punctaj individual (categoria III, nivel 3); CN Individual Junioare – locul 21 individual compus (categoria III, nivel 3)
 • 2009: CN Scolar – locul 5 cu echipa CSS Sibiu, locul 12 individual compus (categoria IV, nivel 1); CN Mica Gimnasta – locul 6 cu echipa CSS Sibiu, locul 29 individual compus, locul 7 sarituri (categoria IV, nivel 1)
 • 2008: CN Scolar – locul 39 individual compus (categoria IV, nivel 1); CN Mica Gimnasta – locul 10 cu echipa CSS Sibiu I, locul 39 individual compus (categoria IV, nivel 1)

Galerie foto

 • 2013 CN Echipe Junioare, Buzau (© Dan Mares)
 • 2013 CN Scolar, Buzau (© Dan Mares)
 • Antrenament de acomodare
 • Concurs
 • 2012 (© Tare!)